Bọn nước ngoài nhiều khi làm ăn cũng lởm khởm

Bọn nước ngoài nhiều khi làm ăn cũng lởm khởm. Thế quái nào mà các nước anh em Campuchia, Lào, Miến Điện lại có thể vượt mặt chúng ta trong bảng xếp hạng Tham nhũng toàn cầu này được? Điều nghiên xếp hạng kiểu gì!
– 107 Vietnam
– 130 Myanmar
– 135 Lao PDR
– 161 Cambodia


Facebook: https://www.facebook.com/christinanguyen.vn

4 thoughts on “Bọn nước ngoài nhiều khi làm ăn cũng lởm khởm”

  1. Thoa Nguyen Ôi, em quan tâm chi ba cái đánh giá, xếp hạng này cho bực cái… mình. Tào lao hết!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *