Mỗi cán bộ góp một cây rồi tự mình trồng và chăm/nhờ người chăm tại các quần thể FLC khắp trên cả nước! Sự…

Mỗi cán bộ góp một cây rồi tự mình trồng và chăm/nhờ người chăm tại các quần thể FLC khắp trên cả nước! Sự kiện lần đầu đã trồng được gần 10.000 cây. Được lao động chân tay, được làm điều ý nghĩa, được kết nối, được cười vui cả buổi chiều Chủ nhật! Sự kiện chắc chắn sẽ được nhân rộng tiếp!


Facebook: https://www.facebook.com/vinhthanh.le.7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *