Trả lời câu hỏi của Chủ tịch Auscham về ba thành tựu mà tôi đã đạt được là gì trong thời gian vừa rồi, tôi tự…

Trả lời câu hỏi của Chủ tịch Auscham về ba thành tựu mà tôi đã đạt được là gì trong thời gian vừa rồi, tôi tự hào khi điểm tới một thành tựu: Tôi đã thay đổi quan điểm nhìn nhận về cái gì gọi là thành công trong sự nghiệp sau dự án FLC Quy Nhơn (giai đoạn 1), đó là cùng CT Quyết cùng team tạo ít nhất 2000 việc làm mỗi năm.


Facebook: https://www.facebook.com/vinhthanh.le.7

25 thoughts on “Trả lời câu hỏi của Chủ tịch Auscham về ba thành tựu mà tôi đã đạt được là gì trong thời gian vừa rồi, tôi tự…”

  1. Được tin anh cùng FLC chuẩn bị đầu tư tại Bắc Giang với những kết quả đạt được tại buổi làm việc chiều qua tại tỉnh nhà mà cảm thấy vui! Chúc các anh thêm thành công mới!

  2. FLC góp công lao rất lớn trong việc tạo công ăn việc làm cho đất nước.Rất đáng tự hào con em dân tộc Việt Nam

  3. Mục tiêu vì lợi ích và phát triển cộng đồng. E rất ngưỡng mộ các lãnh đạo tập đoàn Flc, chúc các dự án tiếp theo càng tạo nhiều giá trị cho xã hội.

  4. Có cơ hội nào để cùng PCT đóng góp vào việc gia tăng công ăn việc làm của FLC không Vinh Thanh Le?

  5. Sorry các bạn bè fb, tôi đang uống cùng những người bạn, nhưng lòng nghĩ về câu hỏi của CT Auscharm cách đây ba ngày khi nghĩ mình đang làm gì và hướng về gì! Hỏi đột ngột nhưng trả lời thì đúng từ trái tim ?.

  6. Nghe nói sắp có chủ trương cho phép sinh con thứ 3. Chủ tịch ráng làm việc nhiều hơn nữa vì con em chúng ta nhe??

  7. E chúc tập đoàn càng ngày càng phát triển. Lớn mạnh hơn nữa vươn ra ngoài thế giới nữa ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *