Hôm nay, theo yêu cầu của một người bạn, tôi tìm lại một cái link về hướng dẫn mục tiêu cá nhân theo nguyên tắc…

Hôm nay, theo yêu cầu của một người bạn, tôi tìm lại một cái link về hướng dẫn mục tiêu cá nhân theo nguyên tắc SMART từng đc học. Tôi share link lại để ai quan tâm cùng xem như một remind hữu ích khi đặt ra những kế hoạch mục tiêu cho năm mới 2018. Xin chúc mọi người thành công!


Facebook: https://www.facebook.com/vinhthanh.le.7

4 thoughts on “Hôm nay, theo yêu cầu của một người bạn, tôi tìm lại một cái link về hướng dẫn mục tiêu cá nhân theo nguyên tắc…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *