Lợi nhuận: 48% + 8% – Cam kết lợi nhuận chắc chắn ở tương lai LÀ KHÔNG THỂ – sai lệch các nguyên tắc kinh doanh, đồng…

Lợi nhuận: 48% + 8% – Cam kết lợi nhuận chắc chắn ở tương lai LÀ KHÔNG THỂ – sai lệch các nguyên tắc kinh doanh, đồng thời pháp luật không cho phép nhưng tại sao hơn 32.000 người bị lừa hơn 15.000 tỷ đồng!!!??? Đề nghị pháp luật nghiêm trị những kẻ lừa đảo.
P/s: các nhà đầu tư nhỡ rơi vào bẫy vui lòng inbox or alo a Nghĩa 093.8862996 để được tư vấn miễn phí thu hồi tiền đầu tư.
Tks & brgds.


Facebook: https://www.facebook.com/nghiadiepbao

2 thoughts on “Lợi nhuận: 48% + 8% – Cam kết lợi nhuận chắc chắn ở tương lai LÀ KHÔNG THỂ – sai lệch các nguyên tắc kinh doanh, đồng…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *