Khi mình sống vì mọi người mà không ai vì mình cả thì mình đếch cần quan tâm đến thế giới nữa! Sống cho mình vẫn…

Khi mình sống vì mọi người mà không ai vì mình cả thì mình đếch cần quan tâm đến thế giới nữa! Sống cho mình vẫn là sướng nhất.Khi mình sống vì mọi người mà không ai vì mình cả thì mình đếch cần quan tâm đến thế giới nữa! Sống cho mình vẫn là sướng nhất.


Facebook: https://www.facebook.com/hongvan.tran.5623

4 thoughts on “Khi mình sống vì mọi người mà không ai vì mình cả thì mình đếch cần quan tâm đến thế giới nữa! Sống cho mình vẫn…”

  1. Hehehe….vẫn kịp nhận ra chân lý. Tối qua cafe mà k gọi c đi cùng nhá. Phạt em 1 bữa đấy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *