Tóc ngắn mắt bồ câu

Tóc ngắn mắt bồ câu…rất hiền ?
Phải trưng quả đầu mới lên đây chứ không ra đường người quen hổng kịp nhận ra.
Mình ưng cái bụng rồi nha Giang Thanh Trương . Thích nhất là ngủ dậy hay đội mũ bảo hiểm cũng không bị xẹp lép, mất form…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *