NHỮNG CÂU NÓI Ý NGHĨA LÀM THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI BẠN, Cuộc sống luôn công bằng, không cho không ai và cũng không vô tình…

NHỮNG CÂU NÓI Ý NGHĨA LÀM THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI BẠN
Cuộc sống luôn công bằng, không cho không ai và cũng không vô tình lấy đi của ai bất cứ điều gì mà không có sự bù đắp, trả giá. Đừng cảm thấy mình mất tất cả hay có tất cả mà không suy nghĩ cho những người xung quanh. Sẽ đến một lúc nào đó, bạn phải bật khóc, nhưng không vì một lý do nào cả. Đó là lúc bạn nhận ra mình đã đánh mất quá nhiều thứ và không bao giờ lấy lại được chúng nữa.


Facebook: https://www.facebook.com/tran.minh.trung.khoa.hoc.phong.thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *