Ra đi là để trở về, dù chỉ trở về ở với Hà Nội 2 đêm ngắn ngủi

Ra đi là để trở về, dù chỉ trở về ở với Hà Nội 2 đêm ngắn ngủi… làm sao để đủ đầy đây hả Thu-Phuong Nguyen ??? Làm sao để ôm trọn Hà Nội, ôm trọn mùa thu đã chạm tới tận cùng của nỗi nhớ vào lòng cho thỏa nỗi nhớ mong đây… Thôi thì đành “xin yêu thương như chưa bắt đầu…. vờ như mùa đông đã về” vậy…
Phương mong về Hà Nội… Và Phương đã về như lời hứa… Dù lòng có xác xơ… Vội vã trở về, vội vã ra đi…Ôi nỗi nhớ muôn đời vẫn thế…
Xin chào Hà Nội <3 <3 <3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *