Lại một người nữa

Lại một người nữa…Bo àh Jack Luong
Con gái nói : con mua tặng Ba , Ba đeo vô để Ông Phật phù hộ cho Ba…
Ba không thích đeo dây chuyền, mà lại là dây chuyền màu vàng …nhưng Ba sẽ đeo mãi…con gái àh.
Love you


Facebook: https://www.facebook.com/khoa.luongtrong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *