Hãy tưởng tượng cuộc sống là một trò chơi, trong đó bạn đang tung hứng năm quả bóng trên không

Hãy tưởng tượng cuộc sống là một trò chơi, trong đó bạn đang tung hứng năm quả bóng trên không. Bạn đặt tên cho chúng – công việc, gia đình, sức khoẻ, bạn bè và tinh thần, và bạn đang giữ cho tất cả những quả bóng này trên không trung. Bạn sẽ sớm nhận ra rằng công việc là một quả bóng cao su. Nếu bạn làm rơi nó sẽ nảy lên. Nhưng những quả bóng khác – gia đình, sức khoẻ, bạn bè và tinh thần – đều là những quả bóng bằng thuỷ tình. Nếu bạn làm rơi một trong số chúng, chúng sẽ lăn đi, méo, hỏng và thậm trí vỡ tan không gì cứu vãn. Chúng sẽ không bao giờ trở lại như cũ. Bạn hiểu điều đó và nỗ lực cân bằng cuộc sống của bạn.
(ST, TINH HOA LANH ĐAO, JOHN MAXWELL, Tr. 55)


Facebook: https://www.facebook.com/nhatls

3 thoughts on “Hãy tưởng tượng cuộc sống là một trò chơi, trong đó bạn đang tung hứng năm quả bóng trên không”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *