Ngày hôm nay họp và phỏng vấn! , Mắt mún rớt vì luôn sáng bừng khi tập trung lắng nghe ?, Hàm muốn rụng vì bày tỏ…

Ngày hôm nay họp và phỏng vấn!
Mắt mún rớt vì luôn sáng bừng khi tập trung lắng nghe ?
Hàm muốn rụng vì bày tỏ quan điểm rõ ràng, lột tả cho trần trụi mới chịu ??
PHỤ NỮ 30 biết mình cần gì và muốn gì!
PHỤ NỮ 30 biết chỗ nào cần thể hiện và chỗ nào k cần thiết.
Phụ nữ 30 biết tiết chế ở mức vừa đủ và chỉ quằn quại khi cần thiết ?


Facebook: https://www.facebook.com/ngo.trang.965

5 thoughts on “Ngày hôm nay họp và phỏng vấn! , Mắt mún rớt vì luôn sáng bừng khi tập trung lắng nghe ?, Hàm muốn rụng vì bày tỏ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *