Là coan gái thặc toẹt hehe???, Bạn ý kêu mình là chúa điệu!, Mình bảo phụ nữ đẹp thì phải điệu

Là coan gái thặc toẹt hehe???
Bạn ý kêu mình là chúa điệu!
Mình bảo phụ nữ đẹp thì phải điệu.
Phụ nữ chưa đẹp thì phải chúa điệu thôi. ???
Mún có vợ đẹp thì chấp nhận chờ đợi là hạnh phúc! Đừng nhăn nhó và đừng cau có nha nha nha! ???
Khuat Huy Tuan


Facebook: https://www.facebook.com/ngo.trang.965

10 thoughts on “Là coan gái thặc toẹt hehe???, Bạn ý kêu mình là chúa điệu!, Mình bảo phụ nữ đẹp thì phải điệu”

  1. Xinh hay đẹp là nhờ điệu thoai Ho Thi Thuy Giang Trần Trà My ? túm lại là con gái là phải điệu ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *