kết thúc 4 ngày đêm “gian khổ” nhưng vui vì đã góp ích cho phong trào CNVC TP Châu Đốc

kết thúc 4 ngày đêm “gian khổ” nhưng vui vì đã góp ích cho phong trào CNVC TP Châu Đốc.
Giải nhất: Bịnh viện Đa khoa khu vực châu đốc
Giải nhì: Nhà hàng – khách sạn Vitoria
Giải ba: THPT Nguyễn Trãi
Ban Giám “Khổ 1h đêm mới về tới nhà !!!


Facebook: https://www.facebook.com/trang.truong.90857901

One thought on “kết thúc 4 ngày đêm “gian khổ” nhưng vui vì đã góp ích cho phong trào CNVC TP Châu Đốc”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *