Khi nói chuyện, giao tiếp với mọi người, kể cả với bà xã ở nhà, tôi thường nghĩ như là tình thâm

Khi nói chuyện, giao tiếp với mọi người, kể cả với bà xã ở nhà, tôi thường nghĩ như là tình thâm. Lòng thì thân thiết mà lời thì quá sẳn tuột nên hay bị mọi người hiểu lầm thiện chí. Bịnh này chữa hoài không hết. Tự trách mình hoài. Ai có thuốc trị chỉ dùm. Hậu tạ một chầu nhậu tùy chọn trên địa bàn tỉnh.


Facebook: https://www.facebook.com/trang.truong.90857901

4 thoughts on “Khi nói chuyện, giao tiếp với mọi người, kể cả với bà xã ở nhà, tôi thường nghĩ như là tình thâm”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *