Nhượng quyền thương hiệu khách sạn 4 đến 5 sao “Cicilia Hotels & Spa” tại Mũi Né – Phan Thiết và TP Vũng Tàu

Nhượng quyền thương hiệu khách sạn 4 đến 5 sao “Cicilia Hotels & Spa” tại Mũi Né – Phan Thiết và TP Vũng Tàu. Miễn phí 100% Phí nhượng quyền thương hiệu và giảm 30% phí quản lý trong năm đầu tiên.
Chủ đầu tư và các Công ty quản lý khách sạn có nhu cầu hợp tác, pls call: 097 55 777 88


Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008146482287

2 thoughts on “Nhượng quyền thương hiệu khách sạn 4 đến 5 sao “Cicilia Hotels & Spa” tại Mũi Né – Phan Thiết và TP Vũng Tàu”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *