Về đây nghe em

Về đây nghe em .
Nơi binh yên kênh hạ môt chiều.
Hoàng hôn dần nấp sau khe núi.
Măt hồ nghieng soi má em ửng đỏ.
Cẩm tú cầu e ấp nu hôn.
Vê đây nghe em .
Cánh cò bay về tổ, con chim rừng ẩn hiện phía hoàng hôn.
Hồ kênh hạ mê hồn ta đến lạ .
Trơi nươc quyện nhau như tinh yêu đôi lứa.
Hoà vào nhau nhuôm tím cả chân trời.


Facebook: https://www.facebook.com/thom.lexuan

50 thoughts on “Về đây nghe em”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *