NGOẠI CẢM, Mấy năm gần đây chuyện ngoại cảm không còn hot nữa

NGOẠI CẢM
Mấy năm gần đây chuyện ngoại cảm không còn hot nữa.
Trước kia không hiểu ở đâu ra mà Việt Nam bỗng dưng có đến hàng tá nhà ngoại cảm.
Xứ mình hay có chuyện “theo phong trào” hoặc “ăn theo”. Không rõ chuyện ngoại cảm này có bị như thế hay ko?


Facebook: https://www.facebook.com/dat.nguyen.7777

5 thoughts on “NGOẠI CẢM, Mấy năm gần đây chuyện ngoại cảm không còn hot nữa”

  1. Rầm rộ 1 thời, mồ cha k khấn khấn đống mối, từ khi vụ cậu Th bị bắt tự dưng xịt ngòi

  2. Quân đội VN không có thẻ bài thì làm sao biết hài cốt của ai??? Chỉ là xương cốt trâu bò thôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *