[HẠNH PHÚC CỦA NGƯỜI GIẦU], Cứ có tiền là sẽ hạnh phúc???, Có tiền sẽ có mọi thứ???, Bạn nghĩ gì về câu…

[HẠNH PHÚC CỦA NGƯỜI GIẦU]
Cứ có tiền là sẽ hạnh phúc???
Có tiền sẽ có mọi thứ???
Bạn nghĩ gì về câu chuyện của anh chàng này???
Video số 01 mở đầu chuỗi 12 video về Hành Trình Hạnh Phúc. Phối hợp sản xuất giữa Emotion Media và TuArt Wedding – Tu Nguyen
Một sản phẩm của EmotionMedia.vn
#TuArtWedding #DangQuangWatch #EmotionMedia #Hanhphuccuanguoigiau


Facebook: https://www.facebook.com/tuartsnguyen

30 thoughts on “[HẠNH PHÚC CỦA NGƯỜI GIẦU], Cứ có tiền là sẽ hạnh phúc???, Có tiền sẽ có mọi thứ???, Bạn nghĩ gì về câu…”

  1. Mai vác xe đạp ra đường đi ngu ngu tạt ngang đầu oto có khi lại kiếm đc tìn yêu cũng nên

  2. ước gì có đứa cầm cọc đó cũng ném vào xe mình và nói :V cầm lấy về mua NVG đi anh đù :V

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *