Ngày nào cả nhà cũng mở lên xem thằng Bo thúi này chán thì thôi :)))

Ngày nào cả nhà cũng mở lên xem thằng Bo thúi này chán thì thôi :)))
Thằng tó con ai cũng ghét có cặp giò bụ bẫm xong ai cũng theo xong cười tít mắt vào thì ai mà thương nổiii mai mốt đi đâu nhét vô cốp xe mang theo tới đóoo


Facebook: https://www.facebook.com/orchids139

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *