Bố Lien Do bảo đăng ảnh mặt nghiêm nghị cho bọn nó sợ không dám tán con gái bố :))

Bố Lien Do bảo đăng ảnh mặt nghiêm nghị cho bọn nó sợ không dám tán con gái bố :))
Hôm nay bố Liên đi đánh phỏm thắng, về Bim nịnh mãi được 1 tờ 500 1 tờ 200 1 tờ 50k 2 tờ 10k 1 tờ 5k xin mãi k cho thêm tờ xanh lá cho đủ bộ xong cứ bảo con gái hôm nay lừa tiền hẳn bố :))


Facebook: https://www.facebook.com/orchids139

2 thoughts on “Bố Lien Do bảo đăng ảnh mặt nghiêm nghị cho bọn nó sợ không dám tán con gái bố :))”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *