Bạn lớn đề nghị mẹ cùng xem chương trình này với mình

Bạn lớn đề nghị mẹ cùng xem chương trình này với mình.
Thật hay và xúc động nên mẹ bạn í share luôn mời cả làng cùng thưởng thức.
Simon thật tuyệt khi nói “we found each other’
Mẹ bạn thích câu này lắm vì mẹ bạn cũng tin ở nhân hoà.
Keep trying! Fighting!


Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=720975327

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *