Có vẻ như đoàn tàu Apple đã chạy gần hết trớn của Steve

Có vẻ như đoàn tàu Apple đã chạy gần hết trớn của Steve. Người ta nói Steve là bậc thầy marketing, nhưng để tiếp tục xây dựng một thương hiệu đã có tầm ảnh hưởng lớn như Apple mà chỉ dựa vào marketing thôi thì không thể đủ cho một chặng đường dài.


Facebook: https://www.facebook.com/luu.anhxuan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *