Trường tôi hay nhỉ

Trường tôi hay nhỉ. Nhân tài các kiểu thì đông như quân nguyên mà chọn người bên ngoài làm trưởng thứ 29. Với lịch sử 382 năm và 28 đời hiệu trưởng, bình quân mỗi người làm 13,6 năm. Hiệu trưởng đương nhiệm Drew Faust là hiệu trưởng nữ đầu tiên và làm trong 11 năm.


Facebook: https://www.facebook.com/HUYNHTHEDU

10 thoughts on “Trường tôi hay nhỉ”

  1. Ông này là insider, chứ đâu phải người ngoài. JD ở Harvard Law, MPP & PhD ở Kennedy. Là member của Harvard Corporation. Vừa rồi là member của search committee.

    1. Theo tờ The Harvard Crimson, “He has also held roles at the Harvard Kennedy School, the Graduate School of Education, the Law School—and, most recently, on Harvard’s own search committee.”

  2. E tưởng đây là điều bình thường nếu tính đến nguyên tắc bất thành văn là các trường ĐH Mỹ thường ko tuyển dụng lại SV của mình (người nhà), bất kể SV đó xuất sắc đến mấy! Có gì lạ đâu nhỉ

  3. Ông này học MPP và PhD ở Kennedy mà, sau đó làm Prof. Sao lại có thể gọi là người ngoài được ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *