Ăn Tết có thế nào thì cũng đặt chế độ nhắc ngày 7/3 nha

Ăn Tết có thế nào thì cũng đặt chế độ nhắc ngày 7/3 nha.. nha.. các tềnh iu…
Số lượng chỗ giới hạn, số lượng học bổng có hạn, nhỏ to tâm sự cùng chú Nam là vô hạn…^^
Các bạn nhớ mang bảng điểm tối thiểu 2 năm gần nhất, bằng IELTS (nếu có – chưa có để Arrowenglish lo), khi gặp trường xin học bổng sẽ do chuyên viên tư vấn Du Học SET lo…
Nhớ chuẩn bị nhoa các tềnh iu…^^


Facebook: https://www.facebook.com/nam.set.5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *