Năm ‘ta’ sắp khép lại

Năm ‘ta’ sắp khép lại… cá nhân chú Nam cũng ‘nếm trải’ thêm nhiều lăng kính của cuộc sống ‘… và cũng tự nhắc nhở bản thân đấy là một hành trình, tự thân phải tự biết dung hòa, hạnh phúc và đón nhận những giá trị mình có dù là tích cực hay tiêu cực…
Xem clip để lấy động lực cho 2018 ta, đường gập gềnh thì mới ‘nhanh và xa’ được…
P/s: bạn nhỏ nào định viết sớ cho ông Táo thì viết thêm mấy mục tiêu dự định phấn đấu đạt được thay vì nhờ ‘ổng’ xin Ngọc Hoàng… nhoa…^^

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *