Hôm nay, Thứ Ba, ngày 23 tháng 01, năm 2018, Âm lịch: Ngày 07 tháng 12, năm 2017, Chúng ta đá vào giờ Thân, Ngày Ất Mão,…

Hôm nay, Thứ Ba, ngày 23 tháng 01, năm 2018
Âm lịch: Ngày 07 tháng 12, năm 2017
Chúng ta đá vào giờ Thân, Ngày Ất Mão, tháng Quý Sửu, năm Đinh Dậu.
Sao chiếu mệnh là: Sao Vĩ – Vĩ hỏa hổ (Hổ)
Mọi việc đều tốt nhất là Đá Bóng, Khởi tạo …
=> Chúng ta nhất định sẽ thắng – Qatar nhất định thua!!!


Facebook: https://www.facebook.com/tai.buixuan.9

16 thoughts on “Hôm nay, Thứ Ba, ngày 23 tháng 01, năm 2018, Âm lịch: Ngày 07 tháng 12, năm 2017, Chúng ta đá vào giờ Thân, Ngày Ất Mão,…”

  1. Vĩ tinh sao ấy dựng cơ đồ
    Khởi nghiệp , khai ngòi con cháu hưng
    Cất táng hôn nhân đều dụng tốt …

  2. BÁC TRỌNG TRỪ KHỬ ĐƯỢC BA CHỮ( ĐÚNG QUY TRÌNH) NGƯỜI DÂN VIỆT NAM XÓA BỎ HAI CHỮ( BẤT AN) THÌ DÂN TỘC VIỆT NAM SẼ CHIẾN THẮNG TRÊN MỌI LĨNH VỰC ” …” !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *