Tống biên tập và phóng viên báo Sức khỏe và Đời sống P6

Theo Báo Nhân dân ngày 14.9.96 Viện c có đế xuất kỷ luật 7BS và hộ sinh đã sai phạm trong vụ ĐTT. Công luận xã hội và gia đinh chúng tôi theo dòi chặt chẽ sự việc này và thấy rằng thực chất đây là việc “Xử lý nội bộ”, là “Kỷ luật hành chính” chưa thỏa đáng, không thể chấp nhận được, không phân ánh đúng sai phạm của y bác sĩ viện c. Qua việc đó thấy rằng vai trò lãnh đạo của Viện c trong sai phạm này không hề được để cập tới và xử lý. Trong nhiều đơn thư cua gia đình đã phân tích sai phạm của y bác sĩ viện c không chí nằm trong phạm vi ý thức kỷ luật, ý thức tổ chức Mà có đẩy đù cơ sở đẻ nói rằng dấu hiệu vi phạm luật pháp rất rõ ràng. Ngoài ra còn nhiều vấn đề và những câu hỏi mà gia đình chúng tôi cũng như báo chí đặt ra chưa có lời trả lời hoặc giải đáp. Nó đã vượt ra ngoài khả năng giải quyết của ngành y tế và viện c. Nó được cẩn giải quyết trên phương diện luật pháp mới thấu tinh đạt lý. Chẳng hạn như câu hỏi vể tinh trung thực và nguyên vẹn trong việc bảo quản hồ sơ bênh án tại viện c sau vụ tử vong? Tính khách quan và công minh trong đánh giá của HĐCM Bộ Y tế? Đánh giá về tính pháp lý những xét nghiệm do viện c tự tiến hành sau khi ĐTT tử vong? Vấn đề báo SK&ĐS đua tin sai sự thật, bịa đặt và hậu quả xử lý của vụ việc này? V, V…

Rõ ràng là những sự kiện trên đã vượt ra ngoài tầm giải quyết của Bộ y tế, càng vượt xa khả năng giải quyết cúa viện c, cần phải đưa vụ việc này vào nơi giải quyết đúng với vị trí. đó là những cơ quan báo vệ Luật pháp. Đúng như ông Vụ phó Vụ Điều trị Bộ y tế đã nói ngày26.8.96 trong cuộc họp: “Có nhũng vấn đề vượt khà năng và phạm vi trả lòi của chúng tôi, nó sè do luật pháp giải quyết, vả trả lòi. Các sai sót đã rõ, chiếu theo tuột định để thi hành và giải quyết thỏa đáng”. Mấy năm qua đất nước ta đã được mở cửa và đổi mới, Đảng và Nhà nước đã có nhiều những cố gắng nồ lực để từng bước xóa bỏ cơ chế cũ quan liêu tập trung nhằm xây dựng 1 xã hội công dân, một thể chế nhà nước pháp quyền và dân chủ. Nhiều cải cách quan trọng đã được tiến hành như ban hành Luật dân sự. Luật lao động, Luật hành chính, cùng với việc đó là lập những cơ quan từ việc phát sinh trong đời sống xã hôi như Tòa án hành chính. Tòa án lao động, Tòa án kinh tế.v V Đã có nhiều vi phạm dù lớn hay nhỏ, dù nghiêm trọng hay đơn giản đều đã được giải quyết ở những bộ máy tư pháp này Do đó chúng tôi cho rằng vụ tử vong ĐTT không phải là 1 trường hợp cá biệt, biệt lẻ chỉ giải quyết trong xử lý nội bộ hành chính theo kiểu cũ Nó cần được truy tố và đưa ra xét xử mói có tính giáo dục chung và thuyết phục được công luận. Chúng tôi hiếu rằng đây là 1 quyết đinh không kém phần đau đớn và khó đấy khó khăn nhưng không có 1 giải pháp nào thay thế được. Cách nghĩ, cách làm va cách xử lý cùa viện c rất xưa và rất cũ không thể có biểu hiện đó mớỉ, không theo kịp được những thay đối tiến bộ của xã hội đó lá điều cần phải được xem xét lại Cách xử lý ấy có vẻ rất coi thường công luận, xem thường trình độ dân trí của nhân dân. nó còn là 1 thách thức rất lớn vói công lý và luật pháp> Đặc biệt cách xử lý đó còn vô tình dung dưõng cho những sai phạm cua y bác sĩ bệnh viện c. không có tác dụng giáo dục và ngăn chặn,v.v . Phải chăng việc tự kiểm điểm nội bộ rồi đưa ra mức kỷ luật như đã nêu viện c có dụng ý gì?

Cuối cùng chúng tôi đế nghị như sau 1 Bộ y tế và các ngành hữu quan tiếp tục đánh giá và truy cứu trách nhiệm những sai phạm của y bác sĩ bệnh viện c một cách toàn diện, khách quan, nghiêm túc từ nhân viên tới lãnh đao. từ điều trị tới cáp cứu

2.Trên cơ sớ kết luận của HĐCM và những phần bố sung cúa gia đình trong các đơn vị phân tích những sai phạm của y bác sĩ viện c Các cơ quan bảo vệ luật pháp như Tòa án, VKS công an căn cứ vào nhũng dấu hiêu phạm tội V vi phạm luật pháp, nhũng căn cứ pháp lý có gía trị đã được chúng tôi trình bày, để ra quyết định khởi tố vụ án góp phần giữ gìn kỷ cương phép nước và làm lành mạnh hóa đòi sống xã hội

3 Đề nghị Bộ Vàn hóa, Bộ y tế, Hội nhà báo Việt Nam. xem xét những vi phạm luật pháp của báo SK&Đs như chúng tôi đã nêu để truy cứu trách nhiệm những cán bộ trong Ban biên tập vì những nhà báo đã tham gia viết những bài xúc phạm danh dự, nhân phẩm công dân là gia đình chúng tôi

4. Đề nghị các cơ quan bao vệ luật pháp như Tòa án. VKS và công an ra quyết định khởi tố báo SK&ĐS và buộc họ phải có lời cải chính và xin lỗi, bồi thường gia đinh chúng tôi theo luật pháp quy định.

5 Chiểu theo những điều của luật pháp. Vện c phải bồi thường cho gia đình chúng tôi về việc ĐTT tử vong và những vấn đề có liên quan 1 cách thỏa đáng nhất.

6. Chúng tôi tha thiết dế nghị các nhà báo có lương tâm trọng danh dự công lý và lẽ phải có lòng dũng cảm hãy tiếp tục theo dõi đưa tin bài về vụ việc này trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Truyền hình, đài phát thanh, các báo! chí. công luận xã hội và đông đảo bạn đọc quan tâm đến vụ việc này trong cả nước

Cuối cùng xin chán thành cảm ơn quý vị.

Hà Nội ngày 16 tháng 9 năm 1996

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *