Tống biên tập và phóng viên báo Sức khỏe và Đời sống P3

viên y tế phải dần đi lùng bắt các cán bộ lãnh đạo của Viện. Họ bắt và đẩy Viện phó Khương vào phòng thường trực cùa Viện, không chế anh và buộc anh phải ký vào biên bản mà họ đã chuẩn bị sần với nội dung áp đặt. Trước đó 1 ngày họ đã đột nhập vả xỉ nhục Viện trưởng khi đồng chí đang làm việc với chuyên gia nước ngoài tại buồng Viện trưởng. Họ còn bắt Viện tiêm hoóc môn để bảo – quản thi hài thân nhân họ”. Bài báo kết luận: “Thiết tưởng đã đến lúc Luật pháp của đất nước ta phải được nêu rõ quyền được bảo vệ trong khi làm việc đối với cán bộ y tế, đã đến lúc mọi hành vi xâm phạm đến thân thể, xúc phạm đến phẩm giá, nhân cách của cán bộ y tê. Những hành động phá hoại các cơ sở y tê phải được xã hội nghiêm khắc lên án phải được luật pháp nghiêm trị để lập lại kỷ cương phép nước”. Sự việc trên hoàn toàn trái với tinh thần làm việc và lời hứa của ông vụ phó Vụ điều trị Bộ Y tế với gia đình chúng tôi ngày 26/8. Sự cố ý vỉ phạm này của Báo SK&ĐS phải chăng có một dụng tâm muốn đánh lạc hướng dư luận, giảm nhẹ những sai phạm nghiêm trọng của Bệnh viện c? Không chỉ dùng ở đấy ngày 11 tháng 9 năm 1996 Báo SK&ĐS số 693 tiếp tục cho đăng một bức thư bạn đọc tên là Đặng Minh ở Hà Nội. Mơ đầu bài báo là lời Tòa Soạn: “Gần đây Báo SK&ĐS nhận được nhiều thư của độc giả trong và ngoài ngành y tẻ để cập các cơ quan hữu quan cần truy cứu trách nhiệm hình sự những kẻ đã đập phá Viện BVBMVTSS. Bải báo viết: còn mặt kia là vi phạm luật pháp nghiêm trọng của những kẻ vô chính phủ thì ít người biết và lên án. Rất tiếc những cơ quan bảo vệ luật pháp cũng chưa lên tiếng về nhũng hành vi phạm pháp của những kẻ phạm tội”. Báo kết luận:

Vậy bây giờ phải giải quyết cái công bằng trong vụ sản phụ ĐTT tử vong đó là phải truy cứu trách nhiệm hình sư những kẻ đập phá cơ quan Viện BVBMVTSS. xỉ nhục Viện trưởng vả truy tô trước pháp luật Đế nghị Bộ Y tẻ cùng các cơ quan bảo vệ luật pháp, tiến hành điều tra khởi tố truy tỏ những kẻ đập phá, phá hoại tài sản XHCN. gây rối trát tự công cộng xâm phạm an toàn tính mang cũa nhiều cán bô nhân viên y tẻ của Viện… Đã được quy đinh tại điểu… chương… Bộ luật hình sự nước CHXHCN Việt Nam”. Điều nực cười và mỉa mai là. Gia đinh tôi là người bị hại trong vụ án đã được các cơ quan thấm quyền, chức năng xem xét và đã có kết luận chỉ rõ những sai phạm của Viện c trong ca tử vong, và đang tiếp tục truy cứu để làm rõ thêm, để xủ lý thì lại bị tố cáo là người phạm tội, là vi phạm luật pháp và việc tố cáo của những người đó lại không hề đưa ra được 1 chứng cử, một tài liệu nào đáng giá? Trong khi đó người bị tỏ cáo là chúng tói thì lại nấm được trong tay rất nhiểu những chứng cử tài liệu về nhũng ví phạm luật pháp của cả Viện c lần Bảo SK&ĐS Chẳng hạn như kết luận của HĐCM, những bài báo phân tích sai sót quá nhiều của Viện c. Những số báo có đăng bài bịa đặt đưa tin sai sự thật của Đáo SK&ĐS

Điều 117 Bộ luật hình sự quy định: ‘Tội vu khống: là hành vi cố ý bịa đặt, loan truyền những điểu biết rõ là sai sư thật nhằm xúc phạm đến danh dự gây thiệt hại đến quyền lợi của người khác, hoặc bịa đặt người khác phạm tội và tố cáo họ trước các cơ quan Nhà nước”. Luật Báo chí được Quốc hội thông qua ngày 28/12/89 và đã có hiệu lực. Điều 9 quy định về cải chính trên Báo chí: “Báo chỉ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống xâm phạm đến danh dự của tổ chức, danh dự nhản phẩm của công dân thì phải cải chính và xin lỗi hoặc đăng bài, phát sóng lời cải chính của tô chức, công dân. Trong trường hợp Báo chí không cải chính hoặc cải chính không thỏa đáng, không đăng phát sóng lời cải chính của tổ chức, công dân mà không có lý do chính đáng thi họ có quyển khiếu nại VỚI cơ quan chủ quản báo chí hoặc yêu cẩu Tòa án xét xử. Lời cải chính của cơ quan Báo chí, của tổ chức công dân phải được đăng phát sóng kịp thời và tương xứng với thông tin cần cải chính”.

Khoản 4 Điêu 10 của Luật Báo chí quy định những điều không được thông tin trên báo chí:

SK và ĐS năm 1996

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *