Điếc do thuốc STREPTOMYCIN

Điếc do thuốc STREPTOMYCIN

Hỏi: Cháu bị tràn dịch màng phổi do lao Điều trị xong, cháu bị ù tai liên tục như tiếng ve kêu. Đi khám, bác sĩ bảo do ảnh hưởng vi tiêm quả nhiều streptomycin. Đề nghị tòa soạn cho biết vì sao và có thuốc chữa không? Việc học của cháu có ảnh hưởng gì không? Phạm Mạnh Hải (Đường Nguyễn Trãi, TP.HàNội)

Đáp: Khi dùng các thuốc có khả năng gây nhiễm độc cho tai, thì ù tai là dấu hiệu sớm. Người ta chia tai làm 3 phẩn (tai ngoài tai giữa và tai trong), phần trong cùng là tai trong có loa đạo hay còn gọi lá ốc tai máng – là một ống hình lảng trụ.. Trong ốc tai máng có cơ quan Corti chứa đụng các tế bào lỏng rung của thần kinh nghe, tập hợp thảnh 3 bó loa đạo. Các bó nảy và bó tiền đinh (các sơi thần kính xuất phát từ tiền đinh và các ống bán khuyên) tập trung lại thành dây thần kinh số VIH là dày thần kinh thính giác chuyên trách chức năng nghe. Nhiễm độc thuốc ảnh hưởng đến sức nghe là do nó gây thương tổn cho bộ phận này.

Hiện nay rất hay gặp nhiễm độc tai trong (loa đao) do dung thuốc kháng sinh mà chủ yếu lá streptomycin. kana-mycỉn. Mót số thuốc khác như Quinin. maxiton, thuốc có acsenic… cũng có khả năng gây nhiễm độc tương tự.

Thương tốn loa đạo thường bị cả hai tai, nghe kém thể tiếp âm đơn thuần, lúc đầu có thể loa đao đáy (bỉểu đồ đi xuống vung (ẩn số cao), sau bị toàn loa đạo, mức độ nặng có thể dẫn tới điếc hoàn toàn Đặc biêt nghe kém có thế xuất hièn ngay, hoặc chậm sau một thời gian làm cho khó xác định. Khi đã bị điếc thi hiện nay chưa có thuốc chữa cho sức nghe trở lại bình thường, ù tai là dấu hiệu sớm chứng tỏ tai đang bi nhiễm độc thuốc, cháu cần ngừng ngay streptomycin để cho khả năng thính giác được hồi phục.

BS. VŨ HƯỚNG VĂN

SK và ĐS năm 1996

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *