Bệnh AIDS có thể lây qua đường miệng

Bệnh AIDS đang là đại dịch thế kỷ có tính toàn cầu. Nhiều bác sĩ, các nhà khoa hoc thê giới vả Việt Nam đặt dấu hỏi lớn về việc HIV có thể lây qua đường miệng được không. Các nhà nghiên cứu Mỹ thi cho rằng HỈV có thể thông qua đường miệng để gêy bệnh AIDS. Nhiều cuộc thí nghiệm với những con khi của các nhà nghiên cứu Mỹ đi đến kết luận: đôi với loài khỉ – động vặt vốn gần gũi với tổ tiên xa xưa của loài người – thì việc lây lan HIV qua đường miệng là có thật!!!

Thí nghiệm được tiên hành như sau: Các nhà khoa học ở Viện ung thư Danosíarber ở Massa-chusetts và Trường đại học Julane ở Louisiana do bác sĩ Ruth Rubract trực tiểp chí đạo dã dày cõng thử nghiệm, đặt HIV của một con khí (gọi là SIV) lên lưỡi những con khỉ khác. AIDS tương tự như HIV ở người). Những chú khỉ tham gia thí nghiệm trong miệng không con nào có vết thương và không hề bị bệnh sâu răng. Sáu trong sô bảy con khỉ này đã phát bệnh AIDS. Hai con sau đó đã chết!

Những sự khám phá mới về đường lây truyền HIV này đã gây ngạc nhiên trong giới nghiên cứu, khiên các trạm y tế của Mỹ quan tâm đến nguy cơ lây lan bệnh AIDS qua đường miệng ở người. Tuy nhiên một số nhà chuyên môn lại cho rằng kết quả thí nghiệm trên khỉ, trong phòng thí nghiệm, không thể đem so sánh được với thực tế sinh động ngoải đời của con người.

Ngoài ra, các nhà nghiên cứu ghi nhận là lượng HIV dùng để tiêm vào con khỉ này lại cao hơn lượng RiV có thể có ở con người. Hơn nữa lượng protein trong nuớc bọt ở người chứa những chất hỏa học có thể làm hạn chế HIV.

Các nhà nghiên cứu Mỹ cũng kiểm nghiệm về việc “trao nụ hôn” có dần đến lây HIV được khôngr Họ khẳng định: không có bàng chứng nào cho thấy HIV lan truyền đươc qua nụ hôn hay ân uống chung. Tuy nhiên, họ đã xác nhận: nó có thể lây qua đường miệng khi một người giao hợp bằng miệng (khoang miệng tiếp xúc với bô phận sinh dục cua bạn tinh hay gọi là làm tình bằng miệng). Trong trường hợp này có thể nghĩ đến khả nảng niêm mạc ơ khoang miệng bị sảy sát, chảy máu – mà khả năng này lại rất dế xay ra do bị cọ sát mạnh, thì nguy cơ bị nhiễm HIV là rắt lớn. Cáq. chuyên gia Mỹ đã ghi nhặn có vài trường hợp AỈDS phát sinh do quan hệ tình dục bằng miệng. Các trạm y tê cũng báo trước nhiều năm về những hiểm hoa do quan hê tinh dục kiếu này, nếu không cỏ sự bảo vệ nào. Do không thấy sự nguy hiểm, nhiều người vẳn xem việc làm tình bằng miệng mới thỏa mãn tình dục(?) Bởi vậy bác sĩ Ruth Rubract cũng khuyên: qua những thí nghiệm trên khỉ, chúng ta cũng không nên quan hê tình dục bằng miệng và phải cảnh tỉnh cho mọi người thấy việc ỉàm tinh bằng miệng là một con đường dấn đến nhanh với tử thần.

Đối với nước ta. tuy con số nhiễm HIV mới đến hàng nghìn, người mang bệnh AIDS đến hàng trăm, sô tử vong đả gần hai tràm người, nên ngoài việc tuyên truyền cách phòng tránh, chủ động phát hiện, còn phải thấy chính việc bài trừ văn hóa độc hại, trong đó có những cuốn phim con heo là việc làm cần thiết và cấp bách. Bởi những bộ phim này thường kích động và giới thiệu những kiêu làm tinh không lành mạnh, dẫn đến khả năng dế bị lây HIV cao nhất.

HẢI ĐÌNH * (Theo Science Report)

SK và ĐS năm 1996

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *