Trường đại học y Hà Nội

nhiều ngườỉ không còn nữa. Vinh dự này gắn liền với tên tuổi của các nhả giáo bậc thầy: Hổ Đắc Di, Tôn Thất Tùng, Đặng Văn Ngữ, Jnh Văn Thắng, Vũ Công Hòe, Đặng Văn Chung…; của các bí thư Đảng bộ nhà trường Phan Huy Chữ, Nguyễn Trịnh Cơ, Nguyễn ‘ Thanh Phong… và hàng vạn thầy thuốc do nhả trường đào tạo đã làm việc hết mình và làm việc có hiệu quả vi sức khỏe vầ cuộc sống của nhân dân ở khắp mọi miền đất nước.

Trường đại học y Hà Nội là một trong số ít trường đại học hoạt động ngay sau ngày Cách mạng Tháng 8 thành công. Sự nghiệp mà thầy, trò và CNVC nhà trường đã không ngừng gắn bó và trưởng thành cùng với sự nghiệp cách mạng của toàn dân tộc trong công cuộc kháng chiến giữ nước vĩ đại, xây dựng chủ nghĩa xã hội và đổi mới đất nước. Với bề dày tịch sử 94 năm xây dựng và trưởng thành, đặc biệt trong 51 năm phục vụ cách mạng, Tarờng đại học y Hà Nội đã có những đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của nển y học nước nhà; đã xây dựng được một dội ngũ cán bộ giảng dậy hùng hậu gồm 486 giảng viên, trong đó có 37 giáo sư, 74 phó giáo sư, 11 tiến sĩ, 120 phó tiến sĩ; đã đào tạo được hưn 15.000 bác sĩ y khoa, 436 bác sĩ nội tái, 472 bác sĩ chuyên khoa cấp I, 1.285 bác sĩ chuyên khoa cấp 2, 226 thạc sĩ y khoa vả 187 phó tiến sĩ y học. Nhà trường đả vinh dự được tặng nhỉều phần thưởng cao quý: Huân chương Kháng chiến hạng nhất, Huân chương Lao động hạng nhất, Huân chương Độc lập hạng haỉ và Huân chương Độc Ịập hạng nhất (1996); nhỉều nhà giáo của trường dược tặng danh hiệu Anh hùng lao dộng, nhà giáo nhân dần, nhà giáo uu tú.

Phía trước nhà trường còn không ít khó khăn, sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước đang đòi hỏi nhiều nguổn lưc, phải có lực lượng lao động khỏe về thể chất, mạnh về ỷ chí, có tài năng, năngíảực hành động; nhản dân đang cần nhiều thầy thuốc điều trị; vả cũng cần nhiều cán bộ điểu dưỡng, thẩy thuốc chuyên sâu ở các bệnh viện, thầy thuốc hoạt động ở tuyến cộng đồng. Sự bùng, nổ nhu cầu vể số lượng và loại hình đào tạo đang là một thách thức lớn đối với nhả trường trong việc giữ vững và nâng cao chất lượng đảo tạo. Bèn cạnh việc xây dựng và đổi mới về khung chương trinh giảng dạy bám sát mục tiêu đào tạo trong giai đoạn mới, việc giáo dục y đức cho sinh viên là nội dung hàng đẩu, trước hết là xây dựng nhân cách sinh viên, bắt dầu từ việc cải thiện cuộc sống và điều kiện học ỉập (ƯU tiên đầu tư cho phòng thí nghiệm, giảng đường, nhà ở, nhá ăn, kỷ túc xá, câu lạc bộ, nhà để xe, các hoạt động thể thao, văn nghệ…), bảo đảm công bằng trong học tập và thi cử. Điều này đòi hỏi nhà trường phểi tiếp tục nghiên cứu đổi mới chương trình giảng dạy và phương pháp giảng dạy, nảng lực nghiên cứu khoa học, tổ chức tốt hơn nữa việc kết hợp giữa nhà trường với các trung tâm y tế chuyên sâu trong cả nước và các viện nghtèn cứu y học; phấn đấu xứng đáng là trường trong điểm của ngành y ỉế, ngành giáo dục vả đào tạo trong cả nước.

Phó Thủ tướng Nguyễn Khinh trao Huân chương Độc lập hạng nhất cho PGS Tôn Thất Bách . Hiệu trưởng trường

SK và ĐS năm 1996

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *