AIDS và những bệnh cơ hội

Ngày nay người ta đã biết AIDS là giai đòạn cuối cùng của nhiễm HIV: lúc này tình trạng suy giảm trầm trọng của hệ thống miễn dịch đã làm cho một số nhiêm khuẩn gọi là nhiễm khuẩn cơ hội xuất hiện. Chinh các nhiễm khuẩn cơ hội này mới là những nguyên nhân trực tiếp gây tứ vong cho những bệnh nhân AIDS.

Nhíễm khuẩn cơ hội là những nhiễm khuẩn trong điếu kiện binh thường, không trớ thành bệnh Nhưng khi bị nhiếm HIV. HIV đá làm suy gỉam hệ thống miến dịch của cơ thể, tạo điếu ktén cho nhùng nhiễm khuẩn lãnh tinh có cơ hội để trở thánh những bệnh chết người. Có nhiều bệnh cơ hội chứ không phải chỉ có một bệnh cơ hội và có thể khác nhau tùy tùng địa phứơng. Đặc điểm này là do có những mầm bệnh khác nhau lưu hành tùy theo những vùng địa lý khác nhau gây nên. Ở chấu Âu và ở nước Mỹ, bệnh viêm phổi do ký sinh trùng Pneumocystis carinii là bệnh cơ hội phổ biến nhưng cho tới nay lại hiếm có ở những bệnh nhân AIDS ở châu Phi. Bệnh nhiễm nấm Coccidiodes immitis là bệnh cơ hội quan trong liên quan đến nhiễm HIV ở bang Arizona. nước Mỹ nhưng cho tới nay lại ít xảy ra ớ nước Pháp. Gần đây. qua theo dõi dịch tễ học, người ta đả phát hiện rằng ờ Thái Lan đã xuất hiện một bệnh cơ hội mới do nhiễm nấm Penicillium mameffei gây nên, đó là một loại nấm lưu hành địa phương ở những vùng nông thôn miền Nam Trung Quốc, Thái Lan và Việt Nam. Mặc dù chưa có thống kê cụ thể nhưng đã có nhiều người nhiễm HIV ở Chiang Mai (Thái Lan) bị bệnh nấm này. Ngoài ra dịch HIV/AIDS đã làm trỗi dậy bệnh lao, dịch bệnh lao đã trớ thành bạn đồng hành với dịch HIV/AIDS Theo Tố chức y tế thế giới (WHO). trong năm 1995 đã có 266 000 trường hợp chết do lao trong số 600.000 bệnh nhân AIDS.

Trong điều trị nhiễm HIV/AIDS có 3 chiến lươc: chống lại sự nhân lên của HIV; tăng cường hệ thống miễn dịch của cơ thể bệnh nhân; phòng, chống và điều trị những bệnh cơ hội.

Việc thực hiện hai chiến lược đầu còn gặp rất nhiếu khó khăn, nhưng thực hiện chiến dịch thứ ba tương đối dể dàng hơn Phòng chống và điếu trị những bệnh cơ hội’cho những ngưỡi nhiễm HIV/AIDS không phái là cách gỉai quyết tận gốc. nhưng tác dụng không phải là nhỏ và đã đạt được những kết quả như kéo dài thêm đời sống cho bệnh nhân, tao điếu kiện cho người bệnh sống một cách có chất lượng hơn và hạ được tỷ lệ mắc bệnh: hạn chế được những dich bệnh truyền nhiễm, ví du dịch bệnh lao đi kèm theo dịch HIV AIDS (Thật vậy điều trị khỏi một bênh nhản í ao hoặc lảm cho một bệnh nhản lao hết VI khuân lao là lảm bớt đươc một nguồn láy lan bệnh lao cho môi trưòng) Do đó, chừng nào những cách điều trị căn nguyên chưa phát triến được, việc phòng chống và điều tri những bệnh cơ hội là chiến lược tốt nhất đối với những người nhíễm HIVAIDS. Kinh nghiệm của một số nước cho biết điều trị dự phòng bệnh viêm phổi do PneumocysUs cannii bang bactrim. bậnh lao bằng isoriazid đã mang lại nhiều kết quả tốt

Vấn đề nên và cần đặt ra là ở nước ta những bệnh cơ hội tiên quan đến nhiễm HiV’ AIDS là những bệnh gì? Bên cạnh của những bệnh cơ hội đó có những đặc điếm gì? Nguyên nhân trực tiếp gây tử vong cho những bệnh nhân AIDS?

Thiết nghĩ những vấn đề trên cần được giải đáp, những giải đáp.này sẽ giúp cho các nhà chức trách y tỏ để ra đươc những chiến luợc thích đáng trong phòng chống vá điều trị những bệnh cơ hội.

SK và ĐS năm 1996

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *