Quyết định cấm nhập khấu hai loại bia

* Theo tin nước ngoài, Bộ tài chính Mi-an-ma thông báo, chính phủ Mi-an-ma quyết định cấm nhập khấu hai loại bia Heỉneken và Carísbỡrg từ ngày 5-8 vì hai công ty này đã rút đầu tư ra khỏi Mi-an-ma. Thông báo yêu cầu nhân dân không dùng bia Heíneken và Caiisberg. Việc bán hai loại bia này được coi là bất hợp pháp và có thể bị tịch thu.

Heỉneken và Carlsbỡrg là hai công ty mới đây đã rút khỏi các dự án đầu tư ở Mi-an-ma, để hưởng ứng lời kêu gọi tẩy chạy về kinh tế thương mại mà một số nước châu Âu đưa ra nhằm I chống lại chính phủ nước này dưới I các cớ dân chủ và “nhân quyền”.’ Chính phủ Mi-an-ma đã tố cáo những nước trên can thiệp vào công việc nội bộ của Mi-an-ma.

* Theo ITAR – TASS , ngày 5*8 tổng thông nga B. Enxin đã ‘gặp và làm việc với tổng viện trưởng Vỉện kiểm sát Nga Y. Xcú-ra-tôp. Ngài Tổng vỉện trưởng đã báo cáo hoạt động của Viện kiểm sát trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng và các bỉện pháp nhằm ngăn ngừa hành vi phạm pháp này.

Theo lời ông, tham nhũng không chỉ là vấn dề mang tính hình sự pháp lý mà còn liên quan nhiều đến những thiếu sót của bộ máy nhà nước. Đây đang là lỗ hổng trong hệ thống phòng chống tệ nạn ở các cơ quạn và công sở. Tổng thống En-xin cho rằng đây là nhiệm vụ đặc biệt cấp bách nhằm tạo lập cơ cấu của chính phủ mới, hoàn thỉện công tác tuyển chọn cán bộ nói chung, và giao cho Tổng viện trường Viện kiểm sát soạn thảo phương án cho chương trình đấu tranh chống tham nhũng

* Ngấy 7-8 chỉnh phủ Pháp đã thông qua một ngân sách khắc khổ cho năm 1997 mục tiêu kiểm soát chặt chẽ các khoản chỉ phí và giảm thuế từ năm 1997. Dự thảo ngân sách đã yêụ cầu các cơ quan chính phủ liên quan quản lý chặt chẽ các khoản chỉ phí trong năm 1997 sao cho khộng vượt quá mức chi ước tính là khoảng 1,552 tí phrăng trong năm 1996-

Người phát ngôn của chính phù và bộ trưởng ngân sách A La*mutxu nói rằng mục tiêu của kế hoạch ngân sách 1997 của chính phủ Pháp là giảm các khoản chi tiêu ở mức cao chưa từng thấy từ trước tới nay và tiết kiệm 60 tỷ phrang .

SK và ĐS năm 1996

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *