Trạm vệ sinh phòng dịch Ninh Bình sau bốn năm hoạt động

Trạm vệ sinh phòng dịch Ninh Bình sau bốn năm hoạt động

Cùng với việc tái lập tỉnh trạm vệ sinh phòng dịch (VSPD) Ninh Bình cũng được tách ra từ trạm vệ sinh phòng dịch Hà Nam Ninh, năm 1992 mới có 17 cán bộ, đến năm 1995 đã lên 29 người trong đó chỉ có 9 cán bộ cũ còn phần lớn là những cán bộ và các cơ sở bổ sung về, chưa kinh qua công tác, chưa được đào tạo chuyên khoa trang thiết bị trạm thiếu thốn, cơ sở vật chất chật chội. Thế nhưng ngay trong những năm tháng khó khăn nhất, Trạm VSPD Ninh Binh vẫn duy trì được hoạt động của mình. Về phòng chống dịch để tổ chức được mạng lưới giám sát, phát hiện, xét nghiệm tốt nên từ khi tách tỉnh trên địa bàn Ninh Bình không có dịch lớn xảy ra. Tiêm chủng mở rộng (TCMR) là một trong những công tác trạm hoàn thành xuất sắc nhất. Hàng tháng Ninh Bình tiến hành TC thường xuyên vào ngày 25 – 26, tỷ lệ tiêm chủng cho trẻ em được nâng dẫn các năm : 1992 dạt 96.8% ; 1993 đạt 97,9% ; 1994 đạt 98,6% ; 1995 dạt 100%. Tìêm phòng uốn ván cho phụ nữ có thai và phụ nữ tuổi sinh đẻ năm 1992 đạt 71,2% ; 1993 đạt 80,1% ; 1994 đạt 88% ; 1995 đạt 89,4%. Ngày tiêm chung toàn quốc được thực hiện lịên tục suốt 3 năm (1993- 1995) và duy trì đựợc tỷ lệ 100% trẻ 0 – 5 tháng tuổi được uống đủ hai liều văcxin phòng bại liệt. Các bệnh truyền nhiễm giảm nhanh và rõ rệt, năm 1995 trên địa bàn Ninh Bình không có ca bại liệt nào.

Công tác phòng chống HIV /AIDS được chú trọng, năm 1995 đã phát hiện một ca AIDS ở bệnh viện tỉnh. Công tác tuyên truyền được tiến hành thường xuyên sâu rông trong mọi tầng lớp nhân dân và nhất là cho đối tượng có. nguy cơ cao.

Trạm đã tổ chức thực hiện cuộc tổng đánh giá tình trạng dinh dưỡng ở trẻ em. đánh giá tình trạng nhiễm ký sinh trùng, thiếu máu của trẻ em và phụ nữ có thai. Tríển khai cho phụ nữ có thai ở 34 xã điểm uống viên sắt, axít Folíc. 100% trẻ từ 6 – 60 tháng tuổi trong toàn tỉnh được uống vitamin A. 95-97 % trẻ em từ 0 – 5 tuổi được bảo vệ bởi chương trình tiêu chảy, tỷ lệ tử vong do tiêu chảy giảm rõ rệt Công tác vệ sinh được tiến hành trên phạm vi toàn tinh bằng nhiều hình thức: lấy ngày 27 hàng tháng là ngày vệ sinh môi trường ; giải quyết việc thu gom rác hàng ngày ở thị xã Nính Binh và Tam Điệp. Nậng cấp hàng ngàn mét đường, khơi thông hệ thống cống rãnh. Năm 1995 thị xã Ninh Binh không còn lụt lội như,năm 93 – 94 nữa. Trạm đã chi đạo xây dựng 3.410 hố xí thấm dội nước ở 80 xã phường. Hiện trạm đang triển khai cho vay quay vốn làm công trình vệ sinh thí điểm 85 xã tại huyện Kim Sơn. Giải quyết khu vực nấu nước mắm cho xã Kim Bịnh huyện Kim Sơn. Trạm đã tham gia khảo sát nồng độ bụi ở nhà máy nhiệt điện, bụi hỡi khí độc của nhà máy phân lân và nhà máy xi măng H42.

Ngoài ra, trạm thường xuyên kiểm tra chất lượng nước của các nhà máy nước, để cung cấp cho nhân dân.

Về an toàn thực phẩm, thành lập đoàn kiểm tra Iiên ngành (công an • tài chính • y tế • thị trường -thuế – ban kế hoạch tỉnh) để kiểm tra về vệ sính thực phẩm lập hồ sơ theo dõí 100% các công nông trường xí nghiệp về vệ sinh laỏ động. Kiểm tra vệ sinh học đường ở 90 trường trong tỉnh.

Ngoài công tác chuyên môn. cán bộ trạm VSPD Ninh Bình còn say mê nghiên cứu khoa học, Trong 4 năm qua trạm đã thực hiện 20 đề tài NCKH và có 10 sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Với những thành tích đã đạt được trong 4 năm liền trạm giữ được cờ thi đua khác nhất toàn tỉnh, được nhiều bằng khen của thủ tướng chính phủ và bộ y tế tặng.

SK và ĐS năm 1996

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *