Điểm sáng về triệt sản nữ

Hải Thịnh là một xã vừng ven biển mà nhân dân sống bằng nghề làm ruộng, làm muối và đánh bắt cá. Dân số trung bình 13.994 người, trong đó 47% là giáo dân. Do ảnh hưởng của phong tục tập quán phần nào có khó khăn trong công tác dân số. Thế nhưng Hải Thịnh nhiều năm liền được công nhận dẫn đầu trong công tác dân số – KHHGĐ. Nổi bật là phong trào đình sản, năm nào cũng có số chị em đình sản cao nhất. Năm 1995 có 104 ca đình sản (3 ca là nam giới) ;6 tháng đầu năm 1996 đã có 92 ca đình sản (3 nam) 100% các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ chấp nhận các biện pháp tránh thai. Tỷ lệ sinh hàng năm giảm rõ rệt; tỷ lệ sinh con thứ ba giảm từ 26,9% năm 1991 xuống 17% năm 1995. Tỷ lệ phát triển dân số 1,57%. Có được kết quả trên Hải Thịnh đã từng bước xã hội hóa công tác dân số, thu hút mọi tổ chức xã hội, đoàn thể cùng tham gia. Đội ngũ cắn bộ chuyên trách dân số và lực lượng cộng tác viên được bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, nhiệt tình vơi công tác Cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương đã đưa chương trình dân số KHHGĐ vào nghị quyết của xã, Ban chuyên trách dân số xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể. Ngoài chính sách chung của Nhà nước, xã còn trích quĩ phúc lợỉ thưởng cho những người tự nguyện đình sản. Chi hội phụ nữ kết hợp với cán bộ y tế cơ sở cử người phục vụ chị em đình sản trong thời gian nằm viện và có phương tiện đưa đón chị em chu đáo. Năm 1992 Hải Thịnh là xã đầu tiên của tỉnh Nam Hà có 82 chị em áp dụng biện pháp tránh thai bằng cấy mảnh ghép Nortiart – là một biện pháp tránh thai mới nhờ công tác tham vận và tư vấn tốt chị em đã yên tâm áp dụng. Ngày 24-5-1996 Hải Thịnh đã đón đoàn đại diện Chương trình sức khỏe sinh sản của Hộị đồng dân số thế giới và đại diện tổ chức Iatitnder về thăm số chị em cấy mảnh ghép trên.

Điều đáng mừng ở Hải Thịnh trong công tác dân số từ khi gặp gỡ cán bộ chuyên trách chị em không còn ẹ ngại thẹn thừng mà mạnh dạn trao đổi về cách sử dụng biện pháp tránh thai.

Kim Oanh – SK và ĐS năm 1996

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *