Phấn đấu xây dựng phát triển viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh thành viện sinh y học hiện đại chuyên sâu(P4)

và côn trùng học trong phòng chống sốt xuất huyết tại Canada. Một số cán bộ được cử đi học theo chương trình của Tổ chức y tế thế giới, Tổ chức UNICEF tại các nước : Nhật, Mỹ, Thái Lan, Philippines, Singapore về các lĩnh vực vi sinh, dịch tễ, miễn dịch,

PV : Hiện nay cá nước đang sôi nổi chuẩn bị bước vào thời kỳ phát triển mới “Công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Hành trang của viện phải đạt mục tiêu gì từ nay đến năm.2000 để ung dung bước vào thế kỷ mới.

GS Hạ Bá Khiêm : Phấn đấu xây dựng phát triển viện thánh Viện sinh y học hiện đại chuyên sâu trong lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng khoa học y học dự phòng, góp phần tích cực vào hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu trong cộng đồng, từng bước khống chế dẫn đến thanh toán một số bệnh truyền nhiễm, trở thành một Viện sính y học tiên tiến trong hệ thống các viện sức khỏe quốc gia (NIH) của Việt Nam, phấn đấu để từng bước rút ngắn khoảng cách, tiến tới ngang tầm so vói các viện tiên tiến của các nước trong khu vực.

Trên cơ sở từng bước nâng cấp trình độ kiến thức, nghiệp vụ cho cán bộ, tăng cường trang thiết bị hiện đại, đưa kỹ thuật mới để phát hiện bệnh kịp thời, khống chế không để dịch xảy ra. Thực hiện thanh toán bại liệt, loại trừ uốn ván sơ sinh, giảm ti lệ mắc/chết mật số bệnh nhiễm khuẩn như tiến độ vá chỉ tiêu mà bộ y tế đã đề ra. Vì vậy các hoạt động của viện trong đó sẽ ưu tiên công tác  phòng chống dịch, các bệnh đường ruột nhất là bệnh thương hàn, tả, các bệnh trong chương trình tiêm chủng* sốt xuất huyết, dịch hạch / giám sát và chỉ đạo giám sát tốt để có dự báo đúng xu hướng tiên triến nhiễm HIV/AIDS ; nâng cao chất lượng của công tác chẩn đoán, xét nghiệm, tiếp tục giữ được uy tín của Viện Pasteur về lĩnh vực này cũng như duy trì với chất lượng cao các hoạt động chi đạo tuyến về y học dự phòng ở 17 tỉnh, thành phía Nam. Do đó những công tác cần quan tâm phát tríển Viện theo hướng chuyên sâu :

Về tổ chức : kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo mới theo các văn bản đã đề nghị với Bộ. Cải tiến bộ máy cho phù họp để có điều kiện đi vào chuyên sâu ; hết sức chú trọng việc bồi dưỡng và nâng cao phẩm chất và nâng lực (cả chuyên môn kỹ thuật, quản lý) cho cán bộ viện.

Đào tạo tại chỗ cho trong nước, ngoái nước theo chương trình hợp tác và đào tạo chủ động theo hướng phát triển chuyên sâu của viện về chuyên môn, quản lý, ngoại ngữ, tin học, kính tế, luật..,). Khuyến khích va tạo thêm điều kiện cho cán bộ tự học, nâng cao trình độ, Chú ý đào tạo và nâng cáp đội ngũ cán bộ y tế dự phòng ớ các tỉnh, thành do víện phụ trách để phối hợp hoạt động với viện có hiệu quả hơn. Ưu tiên phát triển labo miễn dịch học va sinh học phân tử đi vào nghiên cứu cơ bản cũng như tham gia nghiên cứu các công nghệ sính học phục vụ cho việc phát hiện chẩn đoán, điều trị và dự phòng các bệnh nhiễm khuẩn, bệnh dịch và một số bệnh không phải bệnh nhiễm khuẩn. Phát triển thêm các xét nghiệm khó, cao cấp, triển khai các kỹ thuật thăm dò nội tiết để phục vụ với chất lượng cao. Cải tạo, mua thêm trang thiết bị cho sản xuất vacxin BCG, dại đồng thời tăng số lượng hiện nay nhằm đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Tăng cường hợp tác quốc tế da dạng về các lĩnh vực chuyên sâu để tạo điều kiện cho việc nâng cao trình độ cán bộ và nâng cấp các trang thiết bị đảm bảo từng bước hiện đại hóa cho việc phát triển khoa học kỹ thuật của viện.

PV : Theo chúng tôi hiểu thi nhiệm vụ của viện rất nặng nề và cũng rất khó khăn. Vậy giáo sư có kiến nghị gì với Bộ y tế và Nhà nước đế tạo cho Viện hoàn thành tốt nhiệm vụ.

GS Hạ Bá Khiêm. : Chúng tôi đã có văn bản đề nghị vói Bộ xin sớm được kiện toàn bộ-máy và lãnh đạo viện để được kiện toàn bộ máy và lãnh đạo viện để đủ sức vươn lên hơn nữa sau năm 2000. Xin được chú động gửi cán bộ đi đào tạo trong nước va nước ngoài bằng ngân sách nhà nước theo kế hoạch có sẵn, không chờ đợi các học bông quốc tế. Xin thay thế dàn trang thiết bị thí nghiệm theo , kế hoạch trình Bộ hàng năm để tránh xụống cấp và tụt hậu trong chẩn đoán và nghiên cứu khoa học. Xin cho viện một cơ chế phù hợp của một cơ quan hành chính sự nghiệp với các hoạt động dịch vụ có thu để có thể tự trang trải một phần các hoạt động của viện cũng như cải thiện đời sống cho công nhân viên chức vì sự nghiệp phát triển khoa học kỹ thuật, xin được một cơ chế thuận lợi cho việc quan hệ hợp tác quốc tế đa phương và song phương.

PV: Xin cảm ơn giáo sư!

SK và ĐS năm 1996

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *