Về việc mua bán bộ đại phẫu thần kinh đầy tai tiếng (p2)

ngoại, tại cứa hàng có giá !à 80.000 đồng còn cái muống nạo thuộc bộ đại phẫu đã bị biến màu, xỉn đen lại có giá trên tròi là 1.422.080 đồng v.v…

Khổ hiểu hơn là giá của một cái công tắc đạp chân (Pedale P/Mcrtron) chi làm nhiệm vụ tắt mờ, giá lên đến 22.542.190 đồng ; và như đã nói, chiếc dây khoan xương ngắn ngủn (dài chi hon Im), sau một thòn gian ngắn s& dụng đà bị đứt có cái giá khung khiếp là 31.496.850 đồng

Trên thực tế, bộ đại phẫu thuật thần kinh này có nguồn gốc xuất xứ rất đáng ngờ. Nổi là bộ nhưng vẫn thiếu một số dụng cụ ; nhãn là codman nhung không- cùng một nơi sán xuất mà từ hai nước khác nhau : Đức, Mỹ, Pakistan về việc này, giới chuyên môn đã phải đặt câu hỏi là liệu bộ phầu thuộc thần kinh này có phải là bộ chắp vá hay không ?

NHẦM 131 TRIỆU – CHUYẾN THỰC NHƯ ĐÙA

Với cái giá trên tròi 791 789 509 đồng của bộ đại phẫu thuật này đã bị công luận và nhiều y bác sĩ, cán bô công nhân viên trong ngành lên tiếng phẩn nộ. Mãi sau 17 tháng im lặng (12-1993 đến 5-1995) Công ty YTECO mới lên tiếng phân trần rằng đã tính ‘nhầm” 131.689.052 đồng chứ’ thực ra giá của nó chi là 660 104.530 đòng.

Theo chúng tôi, mọi lý do “nhầm”, cũng như lý lẽ trên đều là ng-ụy biện. Vì rằng, để đưa được bộ phẫu thuật thần kinh về đến Bệnh viện 115 phải qua một lịch trình nhiều khâu, đoạn với một hệ thống sô sách kế toán chặt chẽ. Trước hết, đơn vị cung cấp máy phải báo giá, Sở y tế xem xét, duyệt mua YTECO là đơn vị nhập ủy thác cũng phải có hệ thống sô sách kế toán cúa mình và sau đó là Bệnh viện 115… Như vậy xét trên nguyên tắc, có nhiều đầu mối, nhiều dịp đê kiêm chứng vè giá bộ đại phẫu và không thê có chuyện “nhầm’, hơn thế lại nhầm một số tiên ca trăm triệu đồng (xấp XI 1/5 giá thực mua).

Sự bất hợp lý cùa bộ đại phẫu thần kinh về giá cả. chất lượng trong một cung cách mua bán rất không rõ ràng phải được làm rõ trắng đen Và đây cũng chí là một trong nhiều vụ việc nhập trang thiết bị ỵ tế cua Công ty YTEOO đa.v tai tiếng những năm gần đây cần đựợc schn làm rõ và trả lời trước công luận

SK và ĐS năm 1996

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *