Hậu kỳ triệt phá

thay đổi khá nhiều, nhiều cố gắng đã được thực hiện. Nựớc ta là một. nước nghèo, đang phát triển, nền kinh tế đang ra khỏi khủng hoảng. Nếu bệnh lao tăng lên cũng là logic Viện còn có. tầm quan trọng rất lâu dài. Tôi muốn biết tỷ lệ lao hiện nay là bao nhiêu, so với các nước trong khu vực và so với thời kỳ chiến tranh như thế nào.

GS Nguyễn Việt Cô: Nguy cơ nhiễm cả nước hiện nay là 1,5% Tổng số các trường hợp lao hàng năm ước tính khọảng 130.000 người, trong đó có Vi khuẩn lao là 30% và không có vi khuẩn là 70 %, tổng số người được phát hiện hàng năm là 55.000 có vi khuẩn là 35.000 người, không có vi khuẩn là 20.000 người. Tháng 6-7-1995 điều tra ở Dak Kroong qua khám cho 2.332 người có 49 người lao, 376 người,ở Hà Mòn (Kon Tum) có 11 người lao. ơ Tây Nguyên có nợi khi có người bị lao, cả làng dọn di nơi khác. Chúng tôi đang điều tra ở Yên Bái – Hà Giang. Ở Hà Giang khám cho 700 người, phát hiện dược 4 người bị lao. Như vậy tỷ lệ lao ở các vùng sâu vùng xa

chính sách dối với ngành y tế còn chưa phù hợp. Lương là mặt bằng thu nhập chính của nhân viên y tế thấp. Trong thang bậc về thu nhập hiện nay, đứng đầu bảng là dọanh nghiệp tài chính. Ngành giáo dục -đào tạo đứng hàng thứ 15 trong 18 ngành
. (Xem tiếp trang 2)

Bộ trưởng Bộ Y tế đang thăm hỏi một bệnh nhân tại khoa ngoại
Ảnh : THANH LONG

PV – SK và ĐS năm 1996

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *