Công tác tại các bệnh viện

Công tác tại các bệnh viện
(Ghi nhanh buổi làm việc của Bộ trưởng Bộ Y tế Đỗ NGUYÊN PHƯƠNG với Vỉện lao – bệnh phổi)
Sáng thứ bảy 9-12-1095 Bộ trưởng bộ y tế Đỗ Nguyễn Phương đã đến thăm và làm việc với lãnh đạo Viện lao – bệnh phổi. Đây là bệnh viện thứ 26 Bộ trưởng đã tới làm việc. Cùng đi với Bộ trưởng có Thứ trưởng” Lê Ngọc Trọng, bác sỹ Nguyễn Tỉến Dĩnh Vụ phó Vụ điều tra và một số cán bộ khác cua Bộ y tế- Tiếp đoàn có GS Nguyễn Víệt Cô, Viện trường Viện lao -bệnh phổi, các đồng chí trong Đảng uy, Ban giám đốc, Ban chép hành công đoàn, các trướng phó khoa, phòng của Viện. Sau khi nghe GS Nguỵên Việt Cô báo cáo tinh hình, đặc điểm, những khó khăn tồn tại và phương hướng mới tới của Viện, Bộ trường. Đỗ Nguyền Phương đã có cuộc trao đổi với các cán bộ cua Viện. Dưới dây là nộí dung tóm lược cuộc trao đổi với các cán bộ của Viện.
BT: Hôm nay tôi tới đầy làm việc là lần đầu tiên nhưng thực ra đã đến viện mấy lần rồi. những lần trước tôi đi thăm bạn bè đau ốm nằm tại Viện nên cũng bìết qua một chút về Viện, Tôi thấy Viện lao là rất cao so với các vùng khác trong nước. Chúng tôi đạng có kế hoạch tăng cựờng công tác chống lao ở các vùng này để đồng bào vùng sâú, vùng xa không bị thiệt thòi về chăm sóc y tế. Chương trình chống lao ở nước ta được tiến hành tốt Nhiều nước trong khu vực có người tới tham quan, học tập.
BT : Có lần đi địa phương tôi gặp anh Cô cũng đang đi công tác tuyển, tôi rất vui. Trong cống tác chống Ịao có vấn đề xã hội va phải gắn với vấn đề xã hội. Ngoài những vấn đề về điều trị cần có những công trình xă hội học về lao, có khoa xã hội y học. Khi làm việc ở Học viện Nguyên Ái Quốc tối cũng có một số kinh nghiệm trong tổ chức các trung tâm xã hội học. Tôi có thể giúp các bạn về vấn đề này.
PGS Hoàng Minh . Nhân dịp Bộ trưởng tới làm việc chúng tôi xin nêu một số điểm từ lâu anh chị em vẫn băn khoăn. Thứ nhất là kinh phi giành cho ngành y tế và cho ngành lao còn quá thiếu so vớị các ngành khác. Thứ hai là nhiều chế độ.
Bộ trưởng Bộ Y tế

SK và ĐS năm 1996

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *