Trung tâm nghiên cứu khảo cổ học

Trong công viện, với những thảm cộ xanh mựớt, cây cổ thụ xù xì, rợp bóng, hè nước bằng lặng xen giữa là những công trình kiến trúc cô bằng đá ong trầm mặc, đồ sộ, làm cho người xem càng thấy vẻ thâm nghiêm và tĩnh lặng của cụm kiến trúc cổ Su Kho Thai.

Vào công viên, k,hách tham quan buộc phải dừng xe ở cổng mua vé. lên môỉ quanh công viên lịch sử cũng lai hàng loạt những trung tâm nghiên cứu và các bảo tàng Những cơ quan này đều trực thuộc trung tâm nghiên cứu nghệ thuật Thái và Bảo tàng quốc gia. Chúng không phụ thuộc vào địa phương. Vì lẽ đó khi thăm trung tâm thông tin, chúng tôi thấy hàng chục pho tượng phật bằng đồng của nghệ thuật Thái cổ, đều có ghi rõ đây là bản copy,, bản gốc đang trưng bày ở Bảo tàng quốc gia Băng Kôc. Rõ ràng, hệ thống tổ chức ấy đã giúp họ cung cấp cho Bảo tàng trụng ương những hiện vạt quý hiếm và cần thiết.

Một bảo tàng nhỏ khác, khiêm tốn nằm cạnh một trung tâm nghiên cứu khảo cồ học, có tên Sam kha chang National museum.

Tại dây, họ trưng bày những hiện vật tìm thấy ở kinh dô Su Kho Thai. Như thể, dương nhiên, cả những hiện vật Trung Quéc, Khơ me và Thái Lan, tất thảy đều được trưng bày, miến rằng, nó tìm dược ờ. Su Kho Thái. Ngựời xem hình dung dược một trung tâm tẳm vóc Su Kho Thai thời quá khứ, với sự giao thương khá rộng với thế gidi bôn ngoài, thông qua hiện vật được trung bày.

Ở một điểm tham quan khác, với một bảng hiệp bằng đồng nhỏ, ghi rõ, đày ỉà khu lò gôm cô Su Kho Thai, đã phát hiện 49 lò, khai quật 3 chiếc, để chì dân cho người ham mê, vào một khu rừng lúp xúp, trong đó, dễ dàng nhạt dược những hòn kê, mảnh gốm, bao nung Ham mê hơn nữa, có thể đến xem một di tích lò, sau khi khai quật, để nguyên tại chỗ làm bảo tàng. Với kỉến trúc đơn giản nhưng thoáng mà, người xem đứng trôn hành lang gỗ, dược thay những lò cắt xé nhau, chứng tỏ sự sớm muộn khác nhau giữa chúng, ở dây, người xem khòng chỉ được giới thiệu thành quả nghiên cứu khoa học của người Thái, mà thực sự được nghiên cứu chúng nếu có nhu cầu.

Cạnh dó là một ngôi nhà nhò, trưng bày những hiện vật khai quật được trong cảnh là cổ ấy, với gốm mẹn nâu, gom gốm khống men… Bố sung cho hiện vật là những bảng, biểu, hinh vẽ… của đợt  khai quật30-50 cm, mỗỉ ô đều được bấm nút, để từ trường ghi vào máy. Qua xử lý vi tính, những khu có lò dược hiện trên màn hỉnh bằng những sóng từ. Dựạ trên những sóng từ ấy, các nhà khảo cổ dào sâu, mà không phải dào rộng. Như vậy kinh phí khai quật và két quả đào bới bao giờ cũng thu được mỹ mãn.

PV- SK và ĐS năm 1996

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *