Chương trình chống chiến tranh

Chương trình chống chiến tranh

Tình trạng trên đã đặt UNICEF trước yêu cầu phải giúp đỡ khẩn cấp những trẻ em bị đau khổ vì chiến tranh trên khắp toàn cầu. Bởi vậy, nhân năm kỷ niệm lần thứ 50 ngày thành Ịập, tổ chức này đã đưa ra, một chương trình chống chiến tranh gồm 10 điểm;

– Ngăn ngừa : Chúng,ta phải cố găng nhiều Iàm nữa để giải quyết những nguyên nhân gây ra bạọ lực. Phải đầu tư nguồn lực vào các cố gắng hòa giải và giải quyết các xung dột.

– Bảo vệ trẻ em gái và phụ nữ: Đảm bào an toàn cho họ trong chiến tranh, nhất là tránh các bạo lực tình dục, hăm hiếp. Đảm bảo quyền của phụ nữ trong và sau chiến tranh.

– Trẻ em làm lính : Công ước về Quyền trẻ em nên có thêm,một nghị định thư về tuổi tối thiểu để tuyển quân là 18.

– Mìn : Phải có luật cám sản xuất, sử dụng và tàng trữ bán mìn mặt đất sát thương.

– Tội ác chiến tranh : Phải lên án và đưa ra xử tội những kẻ có hành dộng bạo tực dã man dối với trẻ em và dân thường

– Trẻ em như những khu vực hòa bình: Tạo ra các cuộc ngừng bắn tạm thời để tiến hành tiếm chủng và phân phối không thực cứu trợ cho trẻ em cả hai bên tham chiến.

• Hình phạt: Các,hình phạt quốc tế đối với ,quốc gia, chế độ nào cũng phải cân nhắc đến hậu quả của nó đối với trẻ em ở nước đó.

– Cứu trợ khẩn cấp : ở đâu diễn ra xung đột lâu dài, cần được hố trợ để xây dựng lại khả năng hoạt động của xã hội.

– Phục hồi: Cần cố gắng để giải ngũ sớm cho lính người lớn và trẻ em nhằm xây dựng lại cộng đồng, tiến tới hòa giải, phải chú trọng giải quyết phục hồi các tổn thương tâm lý ở trẻ.

– Giáo dục hòa binh: Phải đưa vào các chương trình giảng dạy trong nhà trường các phương pháp giái quyết các xung đột không cần sử dụng bạo lực.

HH – (Theo tài liệu của UNICEF) -SK và ĐS năm 1996

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *