Ứng dụng laser và điện từ trường trong y học

HỘI THÀO QỤốC GIA LẦN THỨ 3 về ỨNG DỰNG LASER VÀ ĐIỆN TỪ TRƯỜNG TRONG Y HỌC
Ngày 18-20 – 12-1995 tại Đà Lạt, Bộ y tế – Tổ chức y tế thế giới và ‘chương trình KC 01 đã tổ chức Hội thảo quốc gia làn thứ III về ứng dụng laser và điện tử trường trong y học. Hơn 200 đại biểu của các viện, trường, các bệnh viện Trung ương và địa phương từ Lạng Sơn tới Minh Hải đã tham dự hội thảo..

80 Bản báo cáo khoa học đã dược trình bày tại hội thảo, trong đó có 20 báo cáo về laser công suất thấp, 30 báo cáo vẻ ứng dụng laser công suất cao và 20 báo cáo ứng dụng điện từ trường. Sổ báo cáo trong hội thảo lần này so với hai hội thảo lần trước đã tổng lên gấp đôi, chất lượng các báo cáo đã được nâng cao hơn về tính khoa học và các nơi có nhiều bệnh viện QT cao cấp, kể cả các tỉnh miền núi cũng tham gia báo cáo và tham luận. chia sẻ kinh nghiệm nhằm phát triển nhanh va hiệu quá cao cùa chương trình ứng dụng laser có điện từ trường trong y học.

N.V.K – SK và ĐS năm 1996

AI KHÔNG CÓ

Đang lúc trưởng doàn đoàn kiểm tra vộ sinh môi trường của thành phổ họp báo cáo dảnh giá kếỉ quả kiem tra thì một tiếng còi chát chúa kéo dài làm báo cáo viên phải ngừng hon mộỉ phút rồi báo cáo tiếp và kết luận

• Đạt tiêu, chuẩn vệ sinh môi ‘trường. Sau khi được hỏi, đồng chí nào có ý kiến Khác xin phát biểu. Một nhân viên rụt rè đứng dậy:

* Tôi thấy không đạt.

– Lý do ?

• Còn quá ồn.

* A, tiếng còi của ô tô buýt có ai cấm đâu, có ai quy định còi chỉ được to bao nhiêu và kéo dài mấy phút đâu… mà cơ bản là thành phố chỉ phát dộng xanh-sạch-dẹp chứ có ai yêu cầu yên lặng thanh lịch gì đâu Ị
Q.L -SK và ĐS năm 1996

THƯ GIÃN

Hai cô bạn tâm sự:

– Chồng cậu có vẻ nể cậu nhỉ ?

– Sợ thí đúng hơn Do .minh thứ giản đấy!

– Thư giàn gì mà tài thế ?

Không có việc gì không vừa ý là mình nằm thư giãn cả buổi

• ôi! Một biện pháp không ồn ào mồ lại hiệu quả. Chí Phèo phải gọi bẵng chị Ị ,

– BÙI TIẾN ĐẠT – SK và ĐS năm 1996

THÙ LAO

, Bị thưong trong trận đấu bóng, chàng trai dấn bác sĩ để khâu vết thương

• Anh cho 50 ngàn thù lao – Bác đã nói khi làm xong việc.

• Những 50 ngàn cơ à ? Chỉ có 3 mũỉ khâu.

• – Phải Bác mỉm cười

• Rất may man là tôi đã không may quần áo ở đây.

À RA THẾ

Một ông đồn khai bệnh vối bác ã tâm thần :

– Tôi luôn tuông mình tà chú chó bí xích

– Từ bao lâu ?

8ỉ từ sáu tháng nạy.-

ng mới lấy vã bảy thậng phải khống ?

– Dạ thưa: sao Bác sĩ biết …

THU THỦY -SK và ĐS năm 1996

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *