Trung tâm nghiên cứu khảo cổ học

Trong công viện, với những thảm cộ xanh mựớt, cây cổ thụ xù xì, rợp bóng, hè nước bằng lặng xen giữa là những công trình kiến trúc cô bằng đá ong trầm mặc, đồ sộ, làm cho người xem càng thấy vẻ thâm nghiêm và tĩnh lặng của cụm kiến trúc cổ Su Kho Thai.

Continue reading Trung tâm nghiên cứu khảo cổ học

Hậu quả của các thầy thuốc kém tay nghề

Hậu quả của các thầy thuốc kém tay nghề

Theo các báo cáo của chinh phù ôxtrâylia, các thầy thuốc kém tay nghé đã gây nhiều tác hại tại nước này. Hàng năm có tới 14 nghìn người chết vì các cách điều trị cùa bác sĩ và y tá, có tới 20-30 nghìn người bị tàn phế vì chẩn đoán và điều tri không đúng cách.

Continue reading Hậu quả của các thầy thuốc kém tay nghề

Chương trình chống chiến tranh

Chương trình chống chiến tranh

Tình trạng trên đã đặt UNICEF trước yêu cầu phải giúp đỡ khẩn cấp những trẻ em bị đau khổ vì chiến tranh trên khắp toàn cầu. Bởi vậy, nhân năm kỷ niệm lần thứ 50 ngày thành Ịập, tổ chức này đã đưa ra, một chương trình chống chiến tranh gồm 10 điểm;

Continue reading Chương trình chống chiến tranh

Ứng dụng laser và điện từ trường trong y học

HỘI THÀO QỤốC GIA LẦN THỨ 3 về ỨNG DỰNG LASER VÀ ĐIỆN TỪ TRƯỜNG TRONG Y HỌC
Ngày 18-20 – 12-1995 tại Đà Lạt, Bộ y tế – Tổ chức y tế thế giới và ‘chương trình KC 01 đã tổ chức Hội thảo quốc gia làn thứ III về ứng dụng laser và điện tử trường trong y học. Hơn 200 đại biểu của các viện, trường, các bệnh viện Trung ương và địa phương từ Lạng Sơn tới Minh Hải đã tham dự hội thảo..

Continue reading Ứng dụng laser và điện từ trường trong y học