Thánh thần củ cải ơi kể từ ngày tự dưng có 7 đứa ập vào cuộc đời

Thánh thần củ cải ơi, kể từ ngày tự dưng có 7 đứa ập vào cuộc đời. Tôi bỗng dưng có thêm một công việc mới. Đó là dành cả thanh xuân để giặt đồ, phơi đồ và ủi đồ. À dĩ nhiên là đồ của tôi mặc chứ không phải 7 đứa nó. Nhưng do tôi đi theo tụi nó nhiều quá nên số lượng đồ cần giặt bỗng dưng tăng lên gấp đôi ba lần.
Trời ơi, tôi bỗng dưng phát hiện ra mình mặc quần áo lùm xùm quá trời ơi. Đã vậy tính rất kì, quăng đồ vô máy giặt đi. Không đâu, giặt tay vì sợ hư đồ. Đáng đời lắm…

Thắt lưng dây nịt nam hermes fullbox 2 mặt

??Thắt lưng (dây nịt) nam hermes fullbox 2 mặt
❎fullbox + túi giấy + bao vải + card thẻ
❎chi tiết trên mặt đầy đủ sắc nét sáng bóng
❎duy nhất 1 dây da màu đen size 120cm cực mềm và 2 mặt Gold + Silver
⭐️Hàng 1 dây 2 mặt thay đổi tuỳ theo ý thích :B :B :B :B :B
Mẫu này đẹp lắm nên e về nhiêu cũng hết
Đẹp sang chảnh ???
?

Thánh thần củ cải ơi kể từ ngày tự dưng có 7 đứa ập vào cuộc đời

Thánh thần củ cải ơi, kể từ ngày tự dưng có 7 đứa ập vào cuộc đời. Tôi bỗng dưng có thêm một công việc mới. Đó là dành cả thanh xuân để giặt đồ, phơi đồ và ủi đồ. À dĩ nhiên là đồ của tôi mặc chứ không phải 7 đứa nó. Nhưng do tôi đi theo tụi nó nhiều quá nên số lượng đồ cần giặt bỗng dưng tăng lên gấp đôi ba lần.
Trời ơi, tôi bỗng dưng phát hiện ra mình mặc quần áo lùm xùm quá trời ơi. Đã vậy tính rất kì, quăng đồ vô máy giặt đi. Không đâu, giặt tay vì sợ hư đồ. Đáng đời lắm…

Thắt lưng dây nịt nam hermes fullbox 2 mặt

??Thắt lưng (dây nịt) nam hermes fullbox 2 mặt
❎fullbox + túi giấy + bao vải + card thẻ
❎chi tiết trên mặt đầy đủ sắc nét sáng bóng
❎duy nhất 1 dây da màu đen size 120cm cực mềm và 2 mặt Gold + Silver
⭐️Hàng 1 dây 2 mặt thay đổi tuỳ theo ý thích :B :B :B :B :B
Mẫu này đẹp lắm nên e về nhiêu cũng hết
Đẹp sang chảnh ???
?

Thánh thần củ cải ơi kể từ ngày tự dưng có 7 đứa ập vào cuộc đời

Thánh thần củ cải ơi, kể từ ngày tự dưng có 7 đứa ập vào cuộc đời. Tôi bỗng dưng có thêm một công việc mới. Đó là dành cả thanh xuân để giặt đồ, phơi đồ và ủi đồ. À dĩ nhiên là đồ của tôi mặc chứ không phải 7 đứa nó. Nhưng do tôi đi theo tụi nó nhiều quá nên số lượng đồ cần giặt bỗng dưng tăng lên gấp đôi ba lần.
Trời ơi, tôi bỗng dưng phát hiện ra mình mặc quần áo lùm xùm quá trời ơi. Đã vậy tính rất kì, quăng đồ vô máy giặt đi. Không đâu, giặt tay vì sợ hư đồ. Đáng đời lắm…

Thắt lưng dây nịt nam hermes fullbox 2 mặt

??Thắt lưng (dây nịt) nam hermes fullbox 2 mặt
❎fullbox + túi giấy + bao vải + card thẻ
❎chi tiết trên mặt đầy đủ sắc nét sáng bóng
❎duy nhất 1 dây da màu đen size 120cm cực mềm và 2 mặt Gold + Silver
⭐️Hàng 1 dây 2 mặt thay đổi tuỳ theo ý thích :B :B :B :B :B
Mẫu này đẹp lắm nên e về nhiêu cũng hết
Đẹp sang chảnh ???
?

Thánh thần củ cải ơi kể từ ngày tự dưng có 7 đứa ập vào cuộc đời

Thánh thần củ cải ơi, kể từ ngày tự dưng có 7 đứa ập vào cuộc đời. Tôi bỗng dưng có thêm một công việc mới. Đó là dành cả thanh xuân để giặt đồ, phơi đồ và ủi đồ. À dĩ nhiên là đồ của tôi mặc chứ không phải 7 đứa nó. Nhưng do tôi đi theo tụi nó nhiều quá nên số lượng đồ cần giặt bỗng dưng tăng lên gấp đôi ba lần.
Trời ơi, tôi bỗng dưng phát hiện ra mình mặc quần áo lùm xùm quá trời ơi. Đã vậy tính rất kì, quăng đồ vô máy giặt đi. Không đâu, giặt tay vì sợ hư đồ. Đáng đời lắm…

Thắt lưng dây nịt nam hermes fullbox 2 mặt

??Thắt lưng (dây nịt) nam hermes fullbox 2 mặt
❎fullbox + túi giấy + bao vải + card thẻ
❎chi tiết trên mặt đầy đủ sắc nét sáng bóng
❎duy nhất 1 dây da màu đen size 120cm cực mềm và 2 mặt Gold + Silver
⭐️Hàng 1 dây 2 mặt thay đổi tuỳ theo ý thích :B :B :B :B :B
Mẫu này đẹp lắm nên e về nhiêu cũng hết
Đẹp sang chảnh ???
?

Thánh thần củ cải ơi kể từ ngày tự dưng có 7 đứa ập vào cuộc đời

Thánh thần củ cải ơi, kể từ ngày tự dưng có 7 đứa ập vào cuộc đời. Tôi bỗng dưng có thêm một công việc mới. Đó là dành cả thanh xuân để giặt đồ, phơi đồ và ủi đồ. À dĩ nhiên là đồ của tôi mặc chứ không phải 7 đứa nó. Nhưng do tôi đi theo tụi nó nhiều quá nên số lượng đồ cần giặt bỗng dưng tăng lên gấp đôi ba lần.
Trời ơi, tôi bỗng dưng phát hiện ra mình mặc quần áo lùm xùm quá trời ơi. Đã vậy tính rất kì, quăng đồ vô máy giặt đi. Không đâu, giặt tay vì sợ hư đồ. Đáng đời lắm…

Thắt lưng dây nịt nam hermes fullbox 2 mặt

??Thắt lưng (dây nịt) nam hermes fullbox 2 mặt
❎fullbox + túi giấy + bao vải + card thẻ
❎chi tiết trên mặt đầy đủ sắc nét sáng bóng
❎duy nhất 1 dây da màu đen size 120cm cực mềm và 2 mặt Gold + Silver
⭐️Hàng 1 dây 2 mặt thay đổi tuỳ theo ý thích :B :B :B :B :B
Mẫu này đẹp lắm nên e về nhiêu cũng hết
Đẹp sang chảnh ???
?